شکلات صبحانه تلخ فندقی فرمند

فرمند همواره پذیرای نیروهای مستعد، جوان و خلاق ایرانی است که با پشتکار خود، توسعه‌ی تولید و صنعت ایران را رقم می‌زنند. اگر مایل به همکاری با فرمند هستید، با تکمیل فرم مربوطه و ارسال اطلاعات تماس و سوابق خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فرمند پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

کارشناس حسابرسی داخلی (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
کمک راننده (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
کارشناس زبان روسی
ترجیحا ساکن کرج | امکان جذب کارآموز
سن: 23 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
کارشناس زبان عربی
ترجیحا ساکن کرج | امکان جذب کارآموز
سن: 23 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
کارشناس نرم افزار (ERP) (خانم)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 24 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
کارشناس مالی (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 26 - 30 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
کارگر تولید
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کاری
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه - 7صبح الی 19چرخشی
کارشناس خرید داخلی (خانم)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
تکنسین مکانیک (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کاری
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه7 الی 19 (به صورت شیفت چرخشی روز و شب) پنجشنبه کاری
تکنسین برق صنعتی (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه7 الی 19 (به صورت شیفت چرخشی روز و شب) پنجشنبه کاری
کارشناس حسابداری
کرج | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 26 - 33 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17
راننده لیفتراک و نرو تراک (آقا)
ترجیحا ساکن ساوجبلاغ | حداقل یک سال سابقه کاری
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 7:30-19:30-بصورت چرخشی پنجشنبه 8 ساعته
کارگر انبار (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل سه سال سابقه کاری
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه - 7صبح الی 19چرخشی
کارشناس تحقیق و توسعه در زمینه شیرینی شکلات
ترجیحا ساکن کرج | حداقل سه سال سابقه کاری
سن: 25 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
اپراتور سیستم تولید
ترجیحا ساکن کرج | یک سال سابقه کاری
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 19:30 (به صورت شیفت چرخشی روز و شب)
سرپرست تولید (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل پنج سال سابقه کاری
سن: 28 - 38 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه (دارای 2 شیفت 12 ساعته که به صورت چرخشی می باشند)
سرپرست فروش (آقا)
ترجیحا ساکن اصفهان | حداقل دو سال سابقه کاری
سن: 25 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
کارشناس حسابداری
ترجیحا ساکن کرج | 2 سال سابقه کاری
سن: 26 - 33 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
رئیس فروش
همدان | 4 سال سابقه کاری در گروه شغلی مشابه
سن: 32 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه
کارشناس بازرگانی داخلی
کرج | 2 سال سابقه کاری در گروه شغلی مشابه
سن: 25 - 35 سال
شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
کارشناس نرم‌افزار (ERP)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 24 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
سرپرست فروش (آقا)
ترجیحا ساکن اصفهان | حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
رئیس فروش
همدان | 4 سال سابقه کار مرتبط
سن: 32 - 45 سال
شنبه تا چهارشنبه
اپراتور سیستم تولید
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه 7:30 - 19:30 (به صورت شیفت چرخشی روز و شب)
سرپرست تولید
ترجیحا ساکن کرج | حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط
سن: 28 - 48 سال
ساعت کاری:شنبه تا پنجشنبه (دارای 2 شیفت 12 ساعته که به صورت چرخشی می باشند )
کارگر تولید
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 20 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه 7 الی 19 چرخشی
کارگر انبار (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 20 - 40 سال
شنبه تا پنجشنبه - 7صبح الی 19چرخشی
کارشناس بازرگانی داخلی
کرج | 2 سال سابقه کاری در گروه شغلی مشابه
سن: 25 - 35 سال
شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
کارشناس زبان روسی
ترجیحا ساکن کرج | امکان جذب کارآموز
سن: 23 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
کارشناس زبان عربی
ترجیحا ساکن کرج | امکان جذب کارآموز
سن: 23 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
کارشناس حسابرسی داخلی (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
کارشناس مالی (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
سن: 26 - 30 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
کارشناس حسابداری
کرج | حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
سن: 26 - 33 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 17
کارشناس خرید داخلی خانم
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
کارشناس تحقیق و توسعه (در زمینه شیرینی شکلات)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 45 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17
تکنسین برق صنعتی (آقا)
تهران، مطهری | حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7 - 19 (شیفت چرخشی: یک هفته روز کار و یک هفته شب کار) / پنجشنبه کاری
تکنسین مکانیک (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 35 سال
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7 - 19 (شیفت چرخشی: یک هفته روز کار و یک هفته شب کار) / پنجشنبه کاری
کمک راننده (آقا)
ترجیحا ساکن کرج | حداقل یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 40 سال
ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
راننده لیفتراک و نرو تراک (آقا)
ترجیحا ساکن ساوجبلاغ | یک سال سابقه کار مرتبط
سن: 25 - 40 سال
شنبه تا چهارشنبه 7:30-19:30 بصورت چرخشی پنجشنبه 8 ساعته