کمک راننده

روز و ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه 

سفرهای کاری

-

مزایا و تسهیلات

وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -پزشک سازمانی -بسته ها و هدایای مناسبتی

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

1 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
سابقه کار در صنعت کالاهای مصرفی و تند گردش
ترجیحا ساکن کرج
سن: 25 تا 40 سال

شرح شغل و وظایف

1 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
سابقه کار در صنعت کالاهای مصرفی و تند گردش
ترجیحا ساکن کرج
سن: 25 تا 40 سال
مهارت‌های مورد نیاز
سن: 25 - 45 سال
جنسیت: فقط آقا
خدمات سربازی: اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است