مقالات

benefits-of-chocolate-faدر طی سالها شکلات به دلیل داشتن چربی و مصرف بالای مردم به ایجاد جوش، چاقی، فشار خون ، تصلب شرایین و دیابت متهم بود. به هر صورت کشف ترکیبات فنولی فعال کاکائو اخیراً باعث تغییر این تصویر گردید و تحقیقاتی در مورد تأثیر کاکائو بر روند پیری ، ایجاد رادیکالهای آزاد، تنظیم فشار خون و تصلب شرایین انجام شده است. منافع احتمالی مصرف شکلات عبارتند از پایین آوردن میزان کلسترول، جلوگیری از زوال سلولهای مغزی، کاهش ریسک بیماریهای قلبی . در این گزارش همچنین ذکر شده...
orgin-of-cocoa-fa  پیدایش درخت جنس تئوبروما (کاکائو) به میلیون ها سال پیش در جنوب امریکا و به شرق کوه های آند برمی گردد.  تئوبروما به بیست و دو گونه شناخته شده تقسیم شده است که گونه  Tکاکائو مشهورترین نوع آن است. شواهد نشان می دهد که کاکائو در ابتدا توسط قبیله مایا به عنوان یک محصول محلی استفاده می گردیده. همچنین شواهد باستان شناسی در کاستاریکا نیز دال بر استفاده از کاکائو توسط تجار مایا می باشد که به 400 سال قبل  از میلاد مسیح می رسد. فرهنگ آزتک به عنوان فرهنگ اصلی...