منشور اخلاقی

با یاری پروردگار، ما کارکنان شرکت شکلات پرند(فرمند) در جهت حفظ منافع ملی، سازمانی و فراهم نمودن محیطی پویا، سالم و پرنشاط و تامین رضایتمندی مشتریان، با همدیگر پیمان می بندیم در اجرای اصول منشور اخلاقی شرکت به شرح زیل کوشا باشیم:

 • رعایت نظم و انضباط، وقت شناسی، آراستگی فردی و محیطی
 • استفاده صحیح از امکانات در دسترس، انجام کار هوشمندانه و شایسته، پرهیز از اسراف و استفاده ناصحیح از منابع انسانی
 • داشتن وجدان کاری، مسئولیت پذیری، امانت داری، تعهد حرفه ای و وفاداری سازمانی
 • تلاش در جهت ارتقا سطح دانش و مهارت خود در جهت نوآوری و بهبود مستمر
 • همکاری در انتقال دانش، تجربه و کمک به توانمند سازی همکاران دیگر
 • پرهیز از شایعه، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که فضا و فرهنگ سازی را مسموم می سازد.
 • برخورد احترام آمیز و توام با ادب، متانت و خوشرویی با همدیگر و پرهیز از هرگونه نزاع و جدال و ایجاد خشونت در محیط کار
 • تلاش در جهت همدلی و همکاری و دوری از تعصبات قومی، جنسی و مذهبی
 • ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده در راستای افزایش بهره وری، کیفیت محصولات و بهبود فضای سازمانی
 • رعایت موازین زیست محیطی، ایمنی و اجرای مقررات بهداشت کار
 • رعایت اخلاق حرفه ای در انجام وظائف و مسئولیت های محوله و استفاده صحیح از اختیارات شغلی
 • رعایت موازین و الزامات سازمانی، ملی و بین المللی در حوزه کاری شرکت