کارشناس مالی - آقا

روز و ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17

سفرهای کاری

-

مزایا و تسهیلات

سرویس رفت و برگشت -وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی -کمک هزینه دوره آموزشی -ناهار -پزشک سازمانی -بسته ها و هدایای مناسبتی

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری
  متوسط | Microsoft Word - متوسط | Microsoft Excel -  متوسط | Microsoft Outlook - متوسط | راهکاران - متوسط - متوسط | Microsoft PowerPoint 

شرح شغل و وظایف

شرح وظایف اصلی :
-  ثبت اسناد حسابداری ( خرید ، فروش ، خزانه و ...)
-  ثبت گزارشات فصلی و ارزش افزوده
-  تهیه گزارشات مالی ( صورت سود و زیان ، نقدینگی و ... )
-   آشنایی به امور مربوط به تسهیلات بانکی

شایستگی های عملکردی : 
- آشنایی با نرم افزار راهکاران 
- آشنایی به قوانین مالیاتی 
- تسلط کامل به امور حسابداری مالی و خزانه

مهارت‌های مورد نیاز
سن: 26 - 30 سال
جنسیت: فقط آقا
خدمات سربازی: اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات: کارشناسی | مالی و حسابداری
نرم افزارها: Microsoft word | متوسط ، Microsoft Excel | متوسط ، Microsoft Outlook | متوسط ، Power Point | متوسط ، راهکاران | متوسط